1 Ce ne-ați putea spune despre particularitățile pieței imobiliare din România și despre dezvoltarea acesteia?

Liviu Tudor: În anii precedenți, piața imobiliară din România a înregistrat o evoluție semnificativă în segmentele de birouri, cele industriale și rezidențiale. Cererea a înregistrat un nivel record pentru București în 2016, dată fiind creșterea economică și dezvoltarea firmelor IT & C și BPO. În timp ce Capitalul continuă să fie lider în ceea ce privește proiectele imobiliare noi, orașe ca Timișoara, Cluj-Napoca și Iași vin din urmă cu mari perspective de dezvoltare pentru anul următor.

Alegând România ca destinație pentru dezvoltarea afacerilor, investitorii au acces la o serie de avantaje specifice țării noastre. Unele dintre aceste avantaje sunt strâns legate de Piață & Amplasare, România fiind una dintre cele mai mari piețe din Europa Centrală și de Est. Un alt exemplu ar fi în Resurse Umane, având în vedere forța de muncă cu înaltă calificare, inteligentă, pricepută la tehnologie și fluentă în limbi străine.

Stabilitatea politică și legislativă este de asemenea un punct forte, România fiind membră a UE și a NATO și implementând acquis-ul comunitar al UE.

Nu în ultimul rând, yield-ul pentru piața locală este foarte atractiv din perspectivă regională.

2 În ultimii ani, dezvoltatorii și proprietarii au abordat clădirile printr-o perspectivă pe termen lung, concentrându-se mai mult pe eficiență și durabilitate. Care este situația de pe piața românească / A crescut interesul de a asigura certificarea durabilă a clădirilor pentru proiectele imobiliare?

Liviu Tudor: Sectorul clădirilor este un obiectiv-cheie în politica Comisiei Europene. CE își concentrează atenția asupra celor mai importante aspecte ale performanței unei clădiri, inclusiv: emisiile de gaze cu efect de seră pe tot parcursul ciclului de viață al clădirii, cicluri de viață materiale eficiente din punct de vedere al resurselor și circulare, utilizarea eficientă a resurselor de apă, spațiile sănătoase și confortabile, adaptarea și rezistența la climă, schimbarea și costul și valoarea întregului ciclu de viață al clădirii.

Ca parte a UE, dezvoltatorii și proprietarii din România au adoptat eficiența și durabilitatea ca formă de dezvoltare, aderând la cele mai bune practici din domeniul imobiliar. Primul pas în ceea ce privește certificările pentru clădiri verzi a fost făcut în 2008, deoarece dezvoltatorii au văzut importanța obținerii unei astfel de certificări pentru a răspunde aspectelor legate de managementul proiectelor și a proprietăților proprii. BREEAM (Metodologia de evaluare a impactului asupra mediului înconjurător) și LEED (Leadership în proiectarea energiei și a mediului) sunt două dintre cele mai comune certificări pentru evaluarea performanței de mediu dintr-o perspectivă de la un capăt la altul asupra ciclului de viață al unei clădiri.

Integrarea practicilor durabile este esențială pentru investițiile actuale și viitoare, având în vedere mai ales impactul favorabil asupra durabilității, riscurilor și randamentelor. Dezvoltatorii și investitorii se concentrează pe reducerea amprentei emisiilor de carbon, a eficienței energetice și a optimizării utilizării resurselor pentru a spori performanța de mediu din portofoliile lor.

Citește tot interviul cu Liviu Tudor pe https://www.infabode.com/hubs/romania-real-estate/hub_posts/57496